20131015-211554

Ο στόχος της Συμβουλευτικής υποστήριξης είναι να ενδυναμώσει τον υποστηριζόμενο ώστε με τις δικές του ικανότητες και δυνάμεις, να διαχειριστεί ικανοποιητικά το παρόν του και να θέσει και να πετύχει τους στόχους του για το μέλλον.

Δεν αποσκοπεί στην θεραπεία του υποστηριζόμενου. Απευθύνεται σε υγιείς ανθρώπους που νιώθουν την ανάγκη να υποστηριχθούν, για να εξελιχθούν ως άνθρωποι, ώστε να κάνουν πράξη τους στόχους τους ή να δράσουν προληπτικά όπου κρίνουν ότι χρειάζεται. Ο ρόλος του συμβούλου είναι να ακούσει, να διευκολύνει στον εντοπισμό των ζητημάτων προς επίλυση και να υποστηρίξει στην διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης. Ο σύμβουλος είναι ο συνοδοιπόρος του συμβουλευόμενου όσο αυτό είναι αναγκαίο.

Η Συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχουμε μπορεί να είναι, από πλευράς πλήθους υποστηριζόμενων :

 1. Ατομική
 2. Δυαδική
 3. Ομαδική

Η Συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχουμε μπορεί να είναι :

 • Διευκολυντική
 • Προληπτική
 • Εκπαιδευτική
 • Επαγγελματική (Επ/κός Προσανατολισμός εφήβων, Επ/κός Αναπροσανατολισμός ενηλίκων)
 • Εργασιακή
 • Οικογενειακή
 • Αντιμετώπισης κρίσεων

Οι Συμβουλευτικές παρεμβάσεις μπορούν να είναι, από πλευράς διάρκειας:

 • Βραχείες (έως 3 συνεδρίες)
 • Μέσης διάρκειας (8 έως 10 συνεδρίες)
 • Μεγαλύτερης διάρκειας (ανάλογα με τις ανάγκες)

Επίσης εκτός από άμεσες μπορεί να είναι και εξ αποστάσεως με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλέφωνο, mails, skype).

 contact_with_us